Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

A tokaji piarista rendház alapítása

Az Egri Főegyházmegye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ közösen szervezett konferenciát „Oktatás és népművelés az újkori Egri Főegyházmegyében” címmel 2024. június 6-án. Koltai András levéltárvezető A tokaji piarista rendház alapítása címmel tartott előadást.

A szőlőművelés bibliai szimbolikája

Cziglányi Zsolt előadása a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett A bor "ízei" című konferencián, 2024. március 9-én.

Lelke Rajtad - Nem fog a bélyeg

Ha fontos nekem az emberek ítélete, akkor bélyegük ragadni fog rám, mert kiszolgáltatom magam nekik. Az Úrral való élő kapcsolat felszabadít, hogy mindez lepereghessen rólam.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Zentai Péterné (EKKE Pedagógusképző Központ, pedagógiai referens) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció és esélyteremtés címmel tartott előadást.

A krisztusi tanítványság

Bagyinszki Ágoston OFM előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.

Konfliktuskezelés, bullying kezelés és érzelemszabályozás az iskolában

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Dr. Budavári-Takács Ildikó (EKKE Pszichológiai Intézet) Konfliktuskezelés, bullying kezelés és érzelemszabályozás az iskolában címmel tartott előadást.

A piaristák első évei Debrecenben

Az Egri Főegyházmegye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ közösen szervezett konferenciát „Oktatás és népművelés az újkori Egri Főegyházmegyében” címmel 2024. június 6-án. Szekér Barnabás levéltáros A piaristák első évei Debrecenben címmel tartott előadást.

Egyházi autoritás és online média

Andok Mónika előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.

A német szinodális út

Görföl Tibor előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.

A világi katekéta tekintélyviszonyai

Keszeli Sándor előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.
1917
embernek tetszik