Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Hit és tekintély a kora újkorban

Schmal Dániel (PPKE BTK) előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.


1917
embernek tetszik